به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از فارس، قادری در خصوص تنوع زیستی موجود در استان با بیان اینکه گونه‌های گیاهی استان به تنهایی بیش از ۲۵ درصد کل گونه‌های گیاهی اروپا را شامل می‌شود گفت: یک هزار و ۷۵۱ گونه گیاهی در استان شناسایی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تعداد گونه‌های پرنده، خزنده، دوزیست و ماهی در استان را به ترتیب ۲۰۲، ۲۳، ۶ و۱۱ گونه اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۶ گونه گیاهی، ۹ گونه پرنده، ۲ گونه خزنده، ۲ گونه دوزیست و ۶ گونه از ماهی‌های استان در خطر نابودی قرار دارند.