به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، محققان دانشگاه Abomey-Calavi کوتونو کشور بنین بیش از هشتاد گیاه را که قابلیت مبارزه با مالاریا را دارند جمع آوری کرده و در حال بررسی آنها هستند.

طبق گزارشی که ماه گذشته در مجله ی Ethnopharmacology  منتشر شد، با افزایش مقاومت ویروس ها به داروهای ضد ویروس، محققان قاره آفریقا برای درمان بیماری مالاریا روی به گیاهان دارویی به عنوان گزینه جایگزینی برای داروهای مرسوم آورده اند. 

دکتر ماریوس یتئین سرپرست این گروه تحقیقاتی می گوید که با تهیه پرسشنامه هایی و پر کردن آن در بین بومیان بنین، ۸۲ گیاه دارویی در ۴۳ خانواده را شناسایی کرده اند که قابلیت مبارزه با بیماری مالاریا را دارند و به صور سنتی در این مناطق مورد استفاده قرار می گیرند.

وی می افزاید بیشتر درمانگران سنتی در این مناطق از جوشانده و یا دمکرده ی این گیاهان برای افزایش مقاومت بدن به ویروس مالاریا و جلوگیری از شیوع آن استفاده می کنند که می تواند راههای جدیدی را برای ساخت داروهای جدید مالاریا پیش روی ما قرار بدهد.

Please follow and like us:
Pin Share