به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر رسول دیناروند رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه سهم داروهای گیاهی از کل بازار دارویی کشور کم است  بیان داشت: داروهای گیاهی هنوز در نظام پزشکی جایگاه مطلوبی ندارند و ضعف جدی ما در این زمینه نبود آموزش‌های رسمی است.

وی با بیان اینکه ایجاد دانشکده طب سنتی گام مطلوبی در جهت گسترش و اشاعه فرهنگ استفاده از داروهای گیاهی برای بهبود بیماری‌هاست خاطرنشان ساخت: ایجاد دانشکده طب سنتی که یکی از ابزار مهم ان داروهای گیاهی است صرفا برای توسعه طب سنتی و جایگزین کافی نیست و نیاز به ابزارهای تبلیغاتی نیز در این حوزه داریم.

Please follow and like us:
Pin Share