شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی


www.medplant.ir
برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات درباره مسائل مربوط به تولید و فرآوری گیاهان دارویی، همایش ها، معرفی کتابها، شرکتها و افراد فعال در این زمینه و … به سایت “شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی” مراجعه نمایید.
www.medplant.ir