برای رفع مشکل هضم غذا به مقداری زنجبیل، رازیانه، یک عدد ماهی تابه و کمی آب نیاز دارید.


]]>