به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه وبرنامه ریزی استان  با انتقاد از عدم حضور برخی از مدیران در جلسات کمیته گیاهان داروئی استان، گفت: مدیران باید جلسات این کمیته را که در توسعه و پیشرفت استان، نقش بسزائی دارد، جدی بگیرند.

وی اظهارداشت: مدیران مرتبط با این امر باید این مساله را جدی بگیرند و از توانمندی های بخش خصوصی استان در این خصوص بهره بگیرند.

وی تاکید کرد: موضوع گیاهان داروئی باید در صدر برنامه ها و کارهای مدیران باشد و حضور جدی و فعال مدیران در جلسات الزامی است.

وی تصریح کرد: برای اجرای مصوبات این کمیته و تصویب در کارگروه توسعه و برنامه ریزی استان، همه باید مصمم باشند.

ایجاد مرکز ملی سرخدار

استاندار گلستان ادامه داد: ایجاد مرکز ملی سرخدار در گلستان، توسعه کشت زعفران، ایجاد دانشکده طب سنتی و شناسائی گیاهان داروئی، می تواند زمینه های رشد و توسعه استان را بطور جد فراهم آورد.

قناعت گفت: کمیته راهبردی گیاهان داروئی استان موظف است با توجه به مصوبات گذشته شورای برنامه ریزی، گزارش مکتوب چهار محور مذکور را به شورا در جهت توسعه استان ارسال و پیگیری نمایند.