در تولید محصولات ارگانیک از هیچ گونه سم و کود استفاده نمی شود و به جای سم از حشراتی چون کفشدوزک و زنبور و به جای کود شیمیایی نیز از کمپوست یا ورمی کمپوست استفاده می شود.

به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از واحد مرکزی خبر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، ارائه بسته های تشویقی و توجه به توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی را علت افزایش چهار برابری تولید و رشد سه برابری سطح کشت محصولات ارگانیک استان فارس برشمرد.

آقای خرد افزود: پارسال از مزارع ارگانیک استان ۷۵ هزار تن میوه های باغی و ۲۵ هزار تن گیاهان دارویی برداشت شد.

انار ، خرما ، انجیر ، بادام ، گردو ، گل محمدی ، باریجه ، زعفران ، ریشه مک ، زیره و آویشن از جمله محصولات برداشت شده از باغ ها و مزارع ارگانیک استان فارس است.