به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از پایگاه خبری Business Recorder، دو کشور چین و پاکستان با انعقاد تفاهمنامه ای، همکاری های علمی را در زمینه کشت گیاهان دارویی در مناطق مستعد اکولوژیکی آغاز نمودند. این تفاهمنامه که بین آکادمی علوم چین و شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان به امضا رسید، شامل فعالیت های پژوهشی و آموزشی در زمینه کشت، آنالیز مواد موثره و فرآوری گیاهان دارویی است.