به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از واحد مرکزی خبر، رئیس پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان و مجری طرح گفت: هم اکنون نمونه آزمایشگاهی اسانس فرآوری وتصفیه شده دراین دانشگاه تولید شده است.

آقای ابراهیم آبادی مدت اجرای این طرح را هشت ماه اعلام کرد و افزود: پیش ازاین اسانس نعناع فلفلی در کشور تولید و برای فرآوری وتصفیه به خارج از کشور صادر و اسانس فرآوری شده از آلمان برای استفاده در صنعت داروسازی وارد کشور می شد. وی گفت : برای واردکردن هرکیلوگرم از این اسانس فراوری شده دوسال پیش ۵۰۰ هزارتومان هزینه می شد.

رئیس پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان افزود: تولید اسانس فرآوری وتصفیه شده با تقطیر و اصلاحات به روشهای صنعتی درکاشان برای استفاده درصنعت داروسازی محقق شد. اسانس نعناع فلفلی برای کمک به هضم غذا وضد نفخ درصنایع داروسازی کاربرد دارد