به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی در تاریخ ۹۱/۱۱/۲ همزمان با آغاز امامت منجی عالم بشریت حضرت قائم(عج) چهارمین نشست کارگروه گیاهان دارویی استان فارس راس ساعت ۹ صبح در سالن کوثر با حضور اعضاء کارگروه تشکیل گردید

در ابتدای جلسه جناب آقای میری دبیر کار گروه ضمن تقدیر و تشکر از حضور اعضاء کارگروه به ارائه گزارش جلسات قبل پرداختند در ادامه ایشان با قرایت دستور کار جلسه موارد را توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار دادند

در پایان پس از پیگیریهای انجام شده در این خصوص بر مشتری مداری و بازاریابی تاکید شد و مقرر گردید نیاز بازار سنجیده شود تا بتوان به تولید کنندگان در این زمینه کمک نمود.

 

DSCN2015

DSCN1988

 DSCN2013

 

 

 

Please follow and like us:
Pin Share