به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، گنجینه ای از گیاهان دارویی در کاشمر وجود دارد که باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

فرماندار کاشمر دوشنبه شب در جلسه علنی شورای شهر کاشمر با بیان این مطلب اظهار داشت: عزم خود را جزم می کنیم تا بتوانیم از گیاهان دارویی کاشمر برای بهبود فضای کشاورزی این شهرستان استفاده کنیم. «مهدی فروزان» ادامه داد: تنوع محصولات گیاهان دارویی موجود در کاشمر زمینه بسیار مناسبی برای فعالیت ایجاد می کند اما تاکنون به شکل شایسته ای به آن پرداخته نشده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان کاشمر خاطرنشان کرد: در مراکز آموزش عالی کاشمر به ویژه در جهاد دانشگاهی این شهرستان پژوهش های خوبی در موضوعات آفات گیاهی، پرورش گل های گلخانه ای و اسانس گیری از گیاهان دارویی انجام شده است .