به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از خراسان، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد به احداث باغ گیاه شناسی در بولوار فرودگاه مشهد اشاره و اضافه می کند: این باغ در زمینی ۲۸هکتاری و با اعتبار ۸ میلیارد تومان در ۷ قسمت احداث می شود که در آن گیاهان دارویی ایران و تمام دنیا، گیاهان بیابانی و گیاهان پوششی کاشته می شود که شامل ۳۵۰ گونه گیاهی است.

کاظمی می افزاید: بوستان موضوعی دیگر، بوستان گل هاست که برای ترویج استفاده از گل و گیاه در زمینی به وسعت ۲ هکتار در بولوار معلم مشهد در دست احداث است.وی تصریح می کند: در بوستان گل ها انواع گل های مختلف از ۴ فصل سال مانند انواع رز، شب بو و… به شکل پارک گل های اصفهان کاشته شده است و اکنون ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این بوستان در اردیبهشت سال ۹۲ همزمان با نمایشگاه گل و گیاه به بهره برداری می رسد.