به گزارش شبکه خبری، آموزشی گیاهان دارویی، معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان اولین همایش ملی “تجاری سازی گیاهان دارویی” را به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.

دبیراجرایی این همایش گفت : مقاله ها باید در زمینه های ، تجاری سازی گیاهان دارویی ، مدیریت، قوانین و مقررات، تجاری سازی گیاهان دارویی و مراکز آموزشی و پژوهشی و تجاری سازی گیاهان دارویی ، چالشها و راهکارها تدوین و ارسال شود .

خانم دکترکیهانفر افزود : پژوهشگران و متخصصان علاقه مند مقالات خود را به نشانی اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم و فناوریهای نوین و یا mpc@res.ui.ac.ir ارسال کنند.

نخستین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی مهر سال آینده در اصفهان برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره همایش و روش ارسال مقاله و ثبت نام اینجا کلیک کنید