به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، با هماهنگی و پیگیریهای انجام شده با دفتر گل و گیاه وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و ستاد گیاهان دارویی کشور مجوز احداث کلکسیون زنده توده های گزنه کشور در پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان اخذ و بسترسازی لازم با شروع احداث مجتمع گلخانه ای و نیز جمع آوری اکوتیپ های مختلف این گیاه دارویی از سراسر کشور آغاز شده است.

در این طرح در حد امکان تمامی اکوتیپ ها و ژنوتیپ های موجود در رویشگاهای طبیعی این گیاه به تفکیک استانهای گزنه خیز کشور جمع آوری و جهت مطالعات کاربردی مربوطه از جمله شناسایی برترین توده های پر اسانس و سایر صفات زراعی – فیزیولوژیکی مطلوب در اختیار تمامی محققان کشور قرار خواهد گرفت.

گزنه(Urtica dioica) ضمن آنکه کاهنده قند خون با خواص ضد سرفه و ضد میکروب است، همچنین در درمان بیماریهای مجاری ادراری و پیشگیری و بهبود سرطان پروستات در مردان موثر می باشد.