به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از فارس، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری در استان را بسته‌بندی داروهای گیاهی عنوان کرد.

وی با اشاره به تنوع گیاهان دارویی در خراسان شمالی، ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری در بخش گیاهان دارویی را مورد تاکید قرار داد.

باقری اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی از این‌گونه سرمایه گذاری‌ها حمایت کرده و زمینه‌های ایجاد این واحدها را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.