برای نخستین بار درکشور ، کپسول گیاهی نرم خوراکی تیموژل برای درمان سرفه های حاد در کاشان تولید و وارد بازار مصرف شد. کپسول نرم به صورت ژلاتینه شفاف ، قدرت جذب خوبی دارد و برای بیمار از لحاظ طعم و بوی فرآورده رضایت بخش است. مدیر عامل شرکت تولیدکننده گفت: این دارو به صورت کپسول نرم ۴۰ میلی گرمی از فرآورده های آویشن شیرازی و رازیانه شیرین تهیه شده است.


کلیدواژه ها :