فراسیون : Marubium vulgare

تیره : Lamiaceae

گیاهی است پایا به ارتفاع ۳۰ تا ۸۰ سانتیمتر و پوشیده از کرکهای پنبه ای مایل به سفید ؛ برگ و سرشاخه های گلدار آن بویی قوی و نسبتاً مطبوع دارد و  در کنار جاده ها و در نواحی متروک به صورت خودرو می روید . رویشگاه آن در غالب نقاط اروپا ، شمال آفریقا و در آسیا و در ایران می روید .

ترکیبات شیمیایی :

این گیاه دارای ترپنوئید، فلاونوئید، تانن، آلکالوئید و ساپونین است ماده اصلی این گیاه به نام ماربی‌ئین نام دارد .

خواص درمانی :

از گیاه فراسیون به عنوان مقوی معده ، مدر ، خلط آور ، نیرو دهنده ، مقوی قلب و قاعده آور استفاده می شود . بعلاوه چون طعم تلخی دارد در بعضی مناطق به صورت ادویه و چاشنی مورد استفاده قرار می گیرد .

blank