دکترشاهین محمد صادقی ، روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با پیگیری هایی که برای رفع مشکل اراضی دادین که مدت ها بدون استفاده مانده بود،صورت گرفت،هیاتی متشکل ازستاد فرمان حضرت امام (ره) برای بررسی قابلیت های اراضی دادین به این منطقه اعزام شدند.

وی بیان داشت: درپی این بازدید و بررسی ها ، نشست هایی دراستانداری فارس وتهران تشکیل ومقررشد با همکاری سازمان صنعت ، معدن وتجارت ، جهاد کشاورزی ، استانداری فارس و ستاد فرمان امام (ره) یک هزارهکتار از اراضی دادین که بدون استفاده مانده است به کشت گیاهان داروهایی اختصاص یابد.

محمد صادقی گفت: با اجرایی شدن این طرح که امیدواریم تا پایان امسال عملیاتی شود ، بیش از ۴۰۰ نفر از جوانان این منطقه مشغول به کار خواهند شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: ازاجرای این طرح به بهترین نحوبرای رونق اقصادی استان فارس وکشوراستفاده خواهد شد.