به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد جناب اظهار کرد: با تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در مجلس شورای اسلامی از سال ۸۲ تاکنون، ثبت رسمی ارقام زراعی جدید و اصلاح شده به نام به نژادگر انجام می شود.

وی تاکید کرد: از سال ۸۷ تاکنون موضوع ثبت رسمی ارقام جدید از سوی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی با جدیدت دنبال می شود.

جناب تاکید کرد: مؤسسه موظف است برای صدور گواهی های تولید، شناسه و مجوز کنترل و نظارت نظر بانک های ژن گیاهی مربوط را درباره ممنوعیت یا اجازه خروج ذخائر ژنتیکی اخذ کند.

وی با اشاره به ارقام جدید گیاهی که از سوی استان اصفهان معرفی شده اند به پروژه تولید بذر یونجه در مبارکه اشاره کرد و گفت: با به دست آمدن اولین محصول این پروژه و تایید نتایج آزمایشگاهی در مزرعه پایلوت، برای ثبت این رقم اقدام می کنیم.

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها :