با توجه به تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام و جهاد دانشگاهی واحد ایلام در خصوص توسعه گیاهان دارویی، یک دوره کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیتهای مرکز رشد تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد ایلام بر گزار می گردد.

لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت ثبت نام در دوره مذکور با در دست داشتن کارت تمدید شده تا پایان۱۳۹۱ به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، صندوق تعاون و رفاه، آقای مهندس مرشدی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است زمان و مکان دوره نیز پس از تکمیل کلاس به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.