در این روش که طرح پژوهشی عضو هیئت علمی پژوهشکده اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان است، می توان ترکیبات فرار از گیاه را بدون استفاده از منابع حرارتی استخراج کرد.
خانم دکتر اخباری گفت: با استفاده از این روش، اسانس گیاه با استفاده از بخار و بدون تماس زیاد گیاه با رطوبت از بافت آن استخراج و در دمای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد سرد می شود.
وی افزود: برای اجرای این طرح در مدت یک سال ۴۰ میلیون ریال هزینه شد.
به گفته وی حفظ شکل ظاهری بافت گیاه، آسیب نرسیدن به مولکولها و جلوگیری از تخریب آنها از مزایای این روش است.
اخباری با بیان اینکه روش معمول استخراج این اسانس ها، استفاده از آب یا بخار با دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد با استفاده از دستگاه کلونجر است گفت: این روش سبب خارج شدن ترکیبات روغنی فرار گیاه بدون تخریب و تغییر شکل برخی مولکولها وکاهش کیفیت اسانس می شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان افزود: نتایج این طرح پژوهشی می تواند برای دستیابی به اسانسهایی با کیفیت بالاتر در صنایع مرتبط به کار برده شود.
روش استخراج ترکیبات فرّار اسانس گیاه بدون استفاده از حرارت، اوایل پاییز امسال درپژوهشکده اسانسهای طبیعی دانشگاه کاشان ارائه شد.
اسانسهای گیاهی با عنوان علمی “Essential oil” یکی از محصولات ارزشمند استخراج شده از گیاهان است که در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی-بهداشتی و به خصوص عطر سازی کاربرد دارد.
تا کنون در دنیا روشی که با استفاده از آن بتوان این گونه تقطیر را بدون رطوبت بالا و در دمای زیر ۵۰ درجه سانتیگراد انجام داد گزارش نشده است.