به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، چگینی دبیر اجرایی اولین همایش ملی طلای سبز در گفت و گو با خراسان با اعلام این خبر گفت : به منظور تقویت و توسعه صنعت گیاهان دارویی در کشو ر ،۳پیشکسوت صنعت گیاهان دارویی کشور که تلاش های زیادی را در زمینه توسعه صنعت گیاهان دارویی در طول سال های گذشته انجام داده اند در این همایش مورد تقدیر قرار می گیرند.