با توجه به افزایش تولید گیاهان دارویی جهت رفع نیازهای در حال توسعه صنایع داروسازی و غذایی، همواره نگرانی هایی در مورد تولید سالم آنها مطرح گردیده است. امروزه اطمینان از تولید مداوم و پایدار گیاهان دارویی همراه با حفظ محیط زیست، یکی از مهمترین موضوعات علوم کشاورزی و مورد توجه روز افزون تولید کنندگان، محققین، دولتمردان و سیاستگزاران می باشد و یکی از مهمترین موضوعات در تولید ارگانیک و پایدار گیاهان دارویی، تغذیه این گیاهان با کودهای غیرشیمیایی در جهت عاری بودن محصول از بقایای کودهای شیمیایی و حفظ محیط زیست می باشد.

 

منبع: مجله تخصصی باغدار، شماره ۶۱. مردادماه ۱۳۹۱

 

برای دانلود فایل کلیک کنید

Please follow and like us:
Pin Share