در مراسمی که با عنوان همایش تجلیل از نخبگان گیاهان دارویی کشور در محل انجمن گیاهان دارویی ایران در روز پنجشنبه مورخ ۲۳/۹/۹۱ در تهران برگزار شد از ۵ عنوان مجله تخصصی گیاهان دارویی کشور که عنوان و مجوز انتشار آنها به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است با شرکت مقامات مسئول کشوری رونمایی شد.

یکی از این مجلات تخصصی که با مشارکت و همکاری انجمن گیاهان دارویی ایران توسط پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان انتشار خواهد یافت مجله “بیوتکنولوژی گیاهان دارویی” می باشد.

استان زنجان بدلیل تنوع آب و هوایی از ظرفیت های مناسب و ویژه ای از تولید، فرآوری و اصلاح گیاهان دارویی برخوردار بوده و پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی با همکاری سازمان ها و نهادهای مسئول کشور بستر سازی مناسب و ارزشمندی را در حوزه تحقیقات گیاهان دارویی فراهم کرده است.

پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان در نظر دارد  نسبت به انتشار اولین شماره این مجله تخصصی در بهار ۱۳۹۲ اقدام نماید.