رئیس دانشگاه کردستان از راه‌اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی خبر داد و گفت: مجوز راه‌اندازی این پژوهشکده اخذ شده و قرار است دو گروه کشت و پرورش گیاهان دارویی و کاربرد گیاهان دارویی راه‌اندازی شود.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر جهانشیر امینی گفت: این پژوهشکده در زمینه پرورش گیاهان دارویی که در پزشکی کاربرد دارد و گیاهانی که به درمان بیماری گیاهان می‌پردازد، فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: استان کردستان دارای تنوع گیاهی زیادی است که برخی از آنها هنوز شناسایی نشده، بنابراین در این پژوهشکده گروهی هم به شناسایی گونه‌هایی گیاهی خواهد پرداخت و همچنین بانکی از این گیاهان دارویی ایجاد شده و از انقراض آنها جلوگیری خواهد شد.