به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از واحد مرکزی خبر، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان امروز گفت: این گونه های جدیدبه نامهای آمیگدالوس اورازی، ساتورژی اورامانیکا و کاسینیا ایران شهریانا نامگذاری شده است.

آقای خانی زاد افزود : محققان کردستانی هم اکنون با همکاری محققان بین المللی مشغول تحقیقات روی این ۳ گونه هستند.

او گفت: کردستان به دلیل قرار گرفتن در منطقه کوهستانی و آب و هوای آن سالانه گونه های جدید گیاهی زیادی در استان شناسایی می شود.