پنجاهمین خبرنامه انجمن گیاهان دارویی ایران منتشر شد.

برای دریافت آن می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

 

لینک دانلود اول

لینک دانلود دوم