کتاب تولید و فرآوری گیاهان دارویی - جلد اول

عنوان کتاب: تولید و فرآوری گیاهان دارویی – جلد اول
مولف: مرحوم دکتر رضا امیدبیگی
ناشر: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
تاریخ چاپ: ۱۳۹۰ (چاپ ششم، با بازنگری کامل)
تعداد صفحات: ۳۴۷ صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: اطلاعات عمومی مربوط به کشت گیاهان دارویی
فصل دوم: دیدگاه های بیولوژیکی
فصل سوم: مواد موثره گیاهان دارویی
فصل چهارم: طبقه بندی گیاهان دارویی
فصل پنجم: عوامل موثر در زندگی و خواص گیاهان دارویی
فصل ششم: اصلاح گیاهان دارویی
فصل هفتم: عوامل مهم تولید گیاهان دارویی
فصل هشتم: فرایندهای پس از برداشت
فصل نهم: استخراج اسانس ها
فصل دهم: کنترل کیفیت گیاهان دارویی