به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از واحد مرکزی خبر، سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با معرفی غرفه های برتر به کار خود پایان داد.

در این مراسم سند جامع فن بازار جمهوری اسلامی ، رونمایی شد. این سند نقشه راه فن بازار را ترسیم می کند و تدوین آن یکی از تکالیف نقشه جامع علمی کشور است.

همچنین در این مراسم تفاهم نامه همکاری میان وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری امضا شد.

براساس این تفاهم نامه که آن را دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی وزیر علوم و دکتر قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت آن را امضا کردند دو وزارتخانه در خصوص پژوهش در حوزه گیاهان دارویی و ایجاد پژوهشکده سلامت الکترونیکی همکاری می کنند.


کلیدواژه ها :