آقای بردبار مدیرکل منابع طبیعی استان فارس گفت : امسال بیش از۳۲ هزار هکتار از مراتع استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت. گیاه دارویی ژرانیوم از جمله این گیاهان است که برداشت آن در شهرستان ممسنی قطب تولید این گیاه پایان یافت. ژرانیوم پس از برداشت برای اسانس گیری به کارخانه تولید دارو های گیاهی کاشان ارسال شد. وی درآمدزائی این گیاه داروئی را در هکتار بیش از ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد .

از برگ گیاه داروئی ژرانیوم اسانس استخراج می شود. اسانس این گیاه از نظر درمانی دارای اثر ضدعفونی کننده است و از مخلوط آن بااسانس های دیگر پمادی تهیه می شود که در پانسمان سوختگی ها مورداستفاده قرارمی گیرد. ژرانیوم یا شمعدانی عطری درتقویت کبدوکلیه ، درمان زردی ، دفع سنگ های کلیه وعفونت های اداری کاربرد دارد . ممسنی در ۱۵۴کیلومتری شمال غربی شیراز قراردارد .