به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از روزنامه خراسان مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان روز چهارشنبه ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: حداقل ۸ تا ۱۰ سال زمان نیاز داریم تا بتوانیم خودمان را در زمینه تولید داروهای گیاهی ثابت کنیم و به عنوان قطب گیاهان دارویی در کشور مطرح شویم.

«آرش اکابری» با تأکید بر این که ظرفیت های بسیاری برای رشد استان در این عرصه وجود دارد، عنوان کرد: صنعت گیاهان دارویی به صنایع دیگر وابسته است.

وی خاطر نشان کرد: امسال در زمینه تولید داروهای گیاهی جهش بسیار خوبی را در کشور شاهد بودیم به طوری که ۸۰۰ نوع داروی گیاهی به تولید انبوه رسید.

وی ادامه داد: هم اکنون تعدادی از شرکت های دارویی در تهران، اصفهان و تبریز در این زمینه سرمایه گذاری می کنند و خراسان شمالی هم در این حوزه جای رشد دارد.