فرماندار آباده از توافق فرمانداری این شهرستان و دانشگاه علوم پرشکی شیراز برای ایجاد کارخانه تولید داروهای گیاهی در آباده خبر داد.