به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از ایرنا، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در آیین رونمایی از این طرح های پژوهشی گفت: دم نوش‌های حاصل شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله این طرح‌ها است.

آقای نجفی افزود: دم‌نوش‌های حاصل شرکت‌های دانش بنیان ۳۴ قلم دم نوش است که از امروز وارد بازار شد.

نجفی کشت گیاهان جدید دارویی و دم نوش‌های جدید را مهم‌ترین اختراعات ثبت شده در بخش گیاه شناسی این دانشگاه عنوان کرد و افزود: تولید بذر خیار در محیط‌های کشت جدید نیز از دیگر طرح‌های تجاری سازی شده توسط پژوهشگران این دانشگاه در سال جاری است.


کلیدواژه ها :