به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی دکتر شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درگفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: ما در بحث اجرای طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی در سالهای قبل مشکلات متعددی داشتیم که کمیته ای در این خصوص تاسیس شد به نام کمیته گیاهان دارویی و خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته و جایگاه مناسبی در ایران پیدا کرده است.

وی افزود: بحث غذا و دارو بحث اصلی طب سنتی نیست ولی به عنوان مکمل درمان باید به آن توجه کرد که مقام عالی وزارت بسیار پیگیر هستند.

شیبانی خاطر نشان کرد: به زودی قرار است در مجموعه سازمان غذا و دارو مجموعه ای به نام اداره کل داروهای طبیعی و گیاهی تاسیس شود که بسیار اقدام مناسبی در جهت پیشرفت استفاده از این نوع داروها است.