به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ‘غلامرضا حیدری’ استفاده از ظرفیت ایجاد شده در خصوص بهره گیری از تسهیلات طرح توسعه کشاورزی را برای ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات در این بخش مورد تاکید قرار داد.
وی گفت: در این جلسه تعداد یک طرح اصلاح باغ و استخر با ۸۰ میلیون ریال اعتبار به تصویب رسید.

با تصویب این طرح مجموع طرح های مصوب از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی تاکنون در شهرستان سنقروکلیایی به ۳۲۵ طرح با بیش از ۱۷۳ میلیارد ریال اعتبار رسیده است.