پژوهشگر جوان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد موفق شد فرمول جدید ساخت داروی تب برفکی با ترکیبات گیاهی دست یابد.
رئیس دانشگاه شهرکرد گفت quotation mark آقای امین دبیلی نصرآبادی با به کارگیری عصاره گل میخک و ریواس داروی جدیدی به شکل افشانه ساخته که تب برفکی را درمان می کند. دکتر اسدی گفت:سهولت استفاده/کیفیت بهتر/ قیمت پایین تر /تهیه مواد اولیه در داخل کشور/ اثربخشی طولانی تر و سرعت درمانی بالاتر از مهم ترین مزایای این داروی گیاهی است.
وی افزود:داوری گیاهی تب برفکی با نام (آریا اورال)با هزینه ۶۰ میلیون ریال در مدت ۴ سال و با مشارکت مرکز رشد و فناوری دانشگاه شهرکرد ساخته شده است.
دکتر اسدی گفت quotation mark این داروی گیاهی جدید مشابه خارجی ندارد و به شماره ۷۰۲۷۴ در اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت های صنعتی ایران ثبت شده است تب برفکی بیماری ویروسی است که موجب بروز تاول و ضایعات پوستی روی پاها و دهان دام می شود .