به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، یکدوره آموزشی مهارتی پرورش گیاهان دارویی  در شهرستان فریدونکنار برگزار گردید.

حسن رزاقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار طی گفتگویی از برگزاری یکدوره آموزشی مهارتی تحت عنوان” پرورش وشناخت گیاهان دارویی” در این شهرستان خبر داد و افزود: این دوره آموزشی بمنظور ارتقاءدانش و آگاهی بانوان روستایی درخصوص پرورش و شناخت گیاهان دارویی به مدت ۷ روز دراین شهرستان برگزار گردید.

ایشان با اشاره به اینکه این دوره آموزشی با حضور بانوان روستایی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار برگزار گردید افزود: فراگیران در این دوره آموزشی مهارتی با چگونگی پرورش و شناخت و نگهداری گیاهان دارویی آشنا گردیدند.