به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی جلیل مغازه‌ای، رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی در گفتگو با نسیم گفت: صادرات گیاهان دارویی طی سال جاری به دلیل بی‌توجهی نسبت به سال‌ گذشته از افت نسبتا زیادی برخوردار بوده است.

وی همچنین تأکید کرد: کشور هند در حال حاضر بازار گیاهان دارویی کشورهای خاور دور را از ایران گرفته است.