به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، محمد علی حاتمی زاده در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: باتوجه به معضل خشکسالی و بحران آبی در این شهرستان ۲۵ هکتار به کاشت زعفران اختصاص دارد و کشاورزان در این میزان سطح زیرکشت ۶۵ کیلوگرم زعفران در ابرکوه تولید کردند .

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه با اشاره به اینکه دهستان فراغه از توابع بخش مرکزی و همچنین شهر مهردشت بیشترین سطح زیر کشت زعفران ابرکوه دارند، اضافه کرد: با توجه تداوم خشکسالی و کم آبخواه بودن محصول زعفران و ارزش افزوده آن ، کاشت این محصول از سوی کشاورزان درحال توسعه است .

در همین زمینه یکی از کشاورزان ابرکوه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : امسال با اختصاص یک هکتار سطح زیر کشت زعفران ۵/۳ کیلوگرم زعفران برداشت کردم .

رحمت اله رحیمی افزود : برداشت زعفران علاوه بر ارزش افزوده ،اشتغال خوبی در هنگام برداشت ایجاد می کند .

این کشاورز ادامه داد: کیفیت و مرغوبیت زعفران ابرکوه بالاست و علت مرغوبیت بیشتر آن بخاطر شرایط آب و هوایی منطقه است.


کلیدواژه ها :