این طرح باید به تصویب مجلس علیای پارلمان جمهوری چک نیز برسد.

به گزارش اسوشیتدپرس از پراگ ، نمایندگان پارلمان جمهوری چک روز جمعه موافقت کردند ماری جوانا به این کشور وارد و بعد توسط موسسات و شرکت های ثبت شده برای مصارف پزشکی در داخل کشور کشت شود. کشت ماری جوانا هم اینک در جمهوری چک غیرقانونی است.

بیماران برای دریافت این ماده از داروخانه ها به نسخه پزشک نیاز خواهند داشت و درمان با این ماده مشمول بیمه درمانی نخواهد بود. همچنین بیماران اجازه خواهند داشت این گیاه را در خانه کشت دهند.

استفاده از ماری جوانا برای مصارف درمانی در تعدادی از کشورهای اروپایی و برخی ایالت های آمریکا قانونی است. این دارو برای کاهش دردهای مزمن و معالجه سرطان کاربرد دارد.


کلیدواژه ها :