به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، اعضای کارگروه تخصصی منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، از پروژه های تحقیقاتی گیاهان دارویی شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش بازدید کردند.

در این بازدید که دکتر عباس علی نوری نیا رئیس و مهندس اکبرپور معاون فنی و پشتیبانی مرکز تحقیقات کشاورزی نیز حضور داشتند، بازدیدکنندگان از سایت تحقیقاتی مرحوم مهندس آیینه (پروژه تحقیقاتی مشترک مرکز تحقیقات و مزرعه نمونه) و چند پروژه دیگر دیدن کردند.

طی این بازدید، مهندس اسدی رئیس بخش کشاورزی شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش و مهندس کبیر از کارشناسان این بخش، توضیحاتی را در مورد پروژه ها و گیاهان دارویی کشت شده در آن ها، ارائه دادند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات کشاورزی هم چنین اعلام کرد: در پی گردهمایی مسئولان آموزش کارکنان مراکز آموزش جهاد کشاورزی سراسر کشور که اردیبهشت ماه جاری در بندرعباس برگزار شد، دفتر آموزش کارکنان اقدام به معرفی برترین ها کرده است.

در ارزیابی به عمل آمده از سوی این دفتر، مجتمع آموزش کشاورزی استان گلستان موفق به کسب رتبه دوم در بین مراکز آموزشی سراسر کشور شد و لوح تقدیر از مدیرکل دفتر آموزش کارکنان به مسئول آموزش کارکنان مجتمع اعطاء گردید.