به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از واحد مرکزی خبر، مدیر جهاد کشاورزی ممسنی گفت امسال این گیاه دارویی در سطح یک ونیم هکتار کشت و در هر هکتار بیش از ۶۰ تن محصول برداشت شد . سالاری افزود :شمعدانی عطری پس از برداشت برای اسانس گیری به کارخانه تولید داروهای گیاهی کاشان ارسال شد. وی درآمدزائی این گیاه داروئی را در هکتار بیش از ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد.

از برگ گیاه داروئی شمدانی عطری (ژرانیوم )اسانس استخراج می شود.  اسانس این گیاه ازنظردرمانی دارای اثر ضدعفونی کننده است و از مخلوط آن بااسانس های دیگر پمادی تهیه می شود که در پانسمان سوختگی ها مورداستفاده قرارمی گیرد . شمعدانی عطری درتقویت کبدوکلیه – درمان زردی –دفع سنگ های کلیه وعفونت های اداری کاربرد دارد. ممسنی در ۱۵۴کیلومتری شمال غربی شیراز قراردارد.


کلیدواژه ها : ,