ایران رویشگاه اصلی بسیاری از گونه‌های دارویی با ارزش می باشد. این گونه‌ها در شرایط طبیعی و با بارندگی مختصر، موادموثره  نسبتا بالایی تولید می کنند که می تواند با کشت اصولی آنها افزایش یابد و از این رهگذر تولیدات گیاهان دارویی، مصرف داخلی و صادرات آن افزایش یابد.

در مقایسه با گیاهان دیم دیگر مثل گندم، جو و حبوبات، گیاهان دارویی سازگار با محیط می تواند عملکرد قابل ملاحظه‌ای تولید نماید که از نظر درآمد و اشتغال مقرون به صرفه باشد. ضمن اینکه گیاهان دارویی دیم بعلت عدم استفاده یا استفاده محدود از کودهای شیمیایی وسموم مختلف ، یک محصول سالم خواهد بود.

این مقدمه از دستورالعمل فنی کشت دیم گیاهان دارویی تهیه شده توسطدفتر امور گل و گیاهان زینتی و دارویی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور اقتباس شده است.

برای دانلود متن کامل دستورالعمل فنی کشت دیم گیاهان دارویی و گل محمدی بر روی دکمه زیر کلیک کنید