به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی،  ˈحسین جمشیدیˈ روز سه شنبه در همایش ˈطلای سرخ و مشارکت همگانیˈ در شهرستان بجستان گفت: با توجه به شرایط منطقه، توانایی های لازم برای افزایش سطح کشت و افزایش میزان برداشت زعفران در واحد سطح وجود دارد.

فرماندار بجستان در این همایش که به شکرانه پایان فصل برداشت زعفران در این شهرستان برگزار شده بود گفت: باید از تسهیلات توسعه بخش کشاورزی در راستای تولید و فرآوری زعفران به عنوان یک محصول راهبردی بیشتر بهره ببریم.

جمشیدی در ادامه سخنان خود اظهارداشت: در شهرستان بجستان فراهم کردن امکان استفاده روستاییان از تسهیلات مشاغل خانگی، توزیع متوازن امکانات و حمایت از تولیدات روستایی از مواردی است که با جدیت پیگیری می شود. 


کلیدواژه ها :