سیاهدانه گیاهی یک‌ساله از خانواده آلاله است که فلور طبیعی جنوب اروپا، شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا می‌باشد. دانه این گیاه حاوی روغن، پروتئین، آلکالوئید (مثل نیجلیسین و نیجلیدین)، کینون‌ها (مانند تیموکینون)، ساپونین و اسانس فرار است. در طب سنتی برای چندین بیماری استفاده می‌شود که از جمله به عنوان ضد‌کرم و جهت مشکلات قاعدگی، آسم، دیابت، سرفه بوده، ادرارآور و شیر افزاست. اثرات فارماکولوژیکی و زیستی سیاهدانه و تیموکینون‌‌، به عنوان یکی از اجزای سیاهدانه، شامل مواردی چون اثر آنتی‌اکسیدانی، ضد‌ایسکمی، ضد‌التهاب و ضددرد، ضد‌صرع و ضد‌سرفه می‌باشد. 

 

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود فایل کلیک کنید