شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به منظور سهولت دسترسی محققان و پژوهشگران گیاهان دارویی و معطر ایران اقدام به انتشار آمارنامه رسمی فائو در زمینه تجارت جهانی گیاهان دارویی با عنوان TRADE IN MEDICINAL PLANTS می نماید.

این آمارنامه حاوی اطلاعات کامل و دقیقی از فعالیتهای تجاری در حوزه گیاهان دارویی در کشورهای دنیا بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ می باشد و نکته جالب آن، سهم ناچیز ایران از این تجارت پرسود جهانی می باشد.

ارائه کلیه آمار بصورت جدولی و نموداری از نقاط مثبت این آمارنامه است که امکان تجزیه و تحلیل فوری توسط نمودارها و استفاده از داده های جداول را برای کاربران فراهم می سازد.

برای دانلود این آمارنامه می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید.