گیاه پالایی از رهیافتهای نوین در علوم کشاورزی است که به مبحث پاکسازی خاکهای آلوده به عناصر آلوده کننده نظیر فلزات سنگین، مواد نفتی و … می پردازد.

از آنجا که در طی تحقیقات فراوان مشخص شده است که گیاهان اسانس دار از یک سو قابلیت جذب بالای فلزات سنگین از خاک را داشته و از سوی دیگر این فلزات سنگین به اسانس آنها وارد نمی شود، می توان از این گیاهان برای تولید محصول اقتصادی در زمین های آلوده استفاده کرده و هیچگونه نگرانی بهداشتی در این زمینه نداشت.

با توجه به مطالب فوق، در سالهای اخیر گیاهان دارویی (علی الخصوص گیاهان اسانس دار مثل خانواده نعناعیان Lamiaceae و خانواده چتریان Apiaceae) بعنوان گزینه های مهم گیاه پالایی در دنیا مطرح هستند.

در این پست، شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی مجموعه ای آموزشی شامل سه فایل متنی  PDF و دو فایل پاورپوینت را برای شما در زمینه گیاه پالایی تهیه نموده است که می توانید با کلیک بر روی لینک زیر آنها را در قالب یک فایل زیپ دانلود نمایید.

شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی مشتاق است تا نتایج تحقیقات شما بر روی مقوله گیاه پالایی را با نام خودتان برای استفاده ی سایر محققین منتشر نماید.

برای ارسال مطالب خود می توانید از طریق گزینه ی “ارسال خبر” اقدام نموده و یا فایل مطالب آموزشی خود درباره گیاه پالایی را به آدرس Info@medplant.ir ارسال نمایید.

برای دانلود مجموعه آموزشی گیاه پالایی Phytoremediation بر روی دکمه زیر کلیک کنید