به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، دکتر  ˈفراز مجابˈ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص گیاهان دارویی در گفت و گو با ایرنا افزود: برخی از عطاری ها بدون آگاهی در مورد سوابق بیماری فرد معتاد اقدام به تجویز برخی از داروهای گیاهی ترک اعتیاد می کنند در حالی که مشخص نیست مواد تشکیل دهنده این داروها چیست هرچند که در بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که برخی از این داروها دارای دوزهایی از تریاک نیز هستند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه افراد برای تهیه داروهای گیاهی باید به عطاری های دارای مجوز وزارت بهداشت مراجعه کنند؛ افزود: در برخی از عطاری ها، داروهای گیاهی با عنوان ترک اعتیاد و دخانیات به فروش می رسد در حالی که سلامت این داروها مورد تایید نیست.

این متخصص داروهای گیاهی اضافه کرد: هیچ دارویی منجر به ترک اعتیاد در فرد نمی شود براین اساس افراد برای ترک اعتیاد باید به کلینیک های معتبر و مجاز ترک اعتیاد که دارای مجوز هستند، مراجعه کنند.

دکتر فراز مجاب افزود: ترک اعتیاد فقط از طریق دارو ممکن نیست براین اساس دارو درمانی باید در کنار روان درمانی صورت گیرد


کلیدواژه ها : ,