Worldwide Research Trends on Medicinal Plants


Esther Salmerón-Manzano, Jose Antonio Garrido-Cardenas and Francisco Manzano-Agugliar

.

خلاصه ای از چکیده مقاله

استفاده از گیاهان دارویی از زمان های قدیم صورت می گرفته است و حتی شاید بتوان آن را خاستگاه طب مدرن دانست. ترکیبات با منشاء گیاهی منبع مهمی از ترکیبات دارویی بوده و هستند. این مطالعه با تجزیه و تحلیل بیش از ۱۰۰ هزار سند علمی از تمامی آثار نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس تا سال ۲۰۱۹ انجام شده است. به طور خلاصه، مشاهده شده است که روند تحقیقات جهانی بیشتر بر جستجوی داروهای جدید متمرکز است تا بر روی کشت یا اهلی کردن گونه های گیاهی و کشورهای چین، هند و ایران در این زمینه رشد قابل توجهی داشته اند.

.

دانلود فایل مقاله کامل

.

Salmerón-Manzano, E., Garrido-Cardenas, J. A., & Manzano-Agugliaro, F. (2020). Worldwide research trends on medicinal plants. International journal of environmental research and public health, ۱۷(۱۰), ۳۳۷۶.
.
Please follow and like us:
Pin Share