به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از قدس آنلاین، در دیدار رییس جمهوری با ˈرحمان ملکˈ وزیر کشور پاکستان که با حضور وزیر خارجه و وزیر اطلاعات ایران انجام شد، وزیر کشور پاکستان ابراز داشت که سرما خورده و صدایش گرفته است.

احمدی نژاد برای وی نسخه ای از داروهای سنتی توصیه کرد تا بیماری اش هر چه زودتر خوب شود وی نیز درخواست قلم و کاغذ کرد تا آنها را بنویسد.


کلیدواژه ها : ,